Tooogire raayara (ತೂಗಿರೆ ರಾಯರ ಸಾಹಿತ್ಯ)lyrics

Below have provides lyrics for the very popular toogire raayara , sung mostly every Thursdays and during aaradhana mahotsavas in raayara mattas, especially while swinging Guru image / idol .

IMG_20170809_181900

ತೂಗಿರೆ ರಾಯರ ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳ
ತೂಗಿರೆ ಯತಿಕುಲ ತಿಲಕರ ||ಪಲ್ಲವಿ||
ತೂಗೀರೆ ಯೋಗೇಇಂದ್ರ ಕರಕಮಲ ಪೂಜ್ಯರ
ತೂಗೀರೆ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಾರ

ಕುಂದನಮಯವಾದ ಛಂದದ ತೊಟ್ಟಿಳದೊಳ ಆನಂದದಿ ಮಲಗ್ಯಾರ ತೂಗಿರೆ
ನಂದನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದಾನ ನಂದಡಿ ಭಜಿಪರ ತೂಗಿರೆ

ಭೋಗೀಶ ಶಯನನ ಪಾದ ಯೋಗದಿ ಭಜಿಪರ ಭಾಗವತರನ್ನ ತೂಗೀರೆ
ನೆಮಾದಿ ತನ್ನನ್ನು ಕಾಮಿಪ ಜನರಿಗೆ ಕಾಮಿತ ಕೊಡುವರ ತೂಗೀರೆ || 2 times ||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.