Shree Shaaradaambam bhaje (ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಾಮ್ ಭಜೇ) lyrics

Hello dear readers,

Today being friday, I have provided below  the kannada lyrics of the famous and my favourite song ‘Shree Shaaradaambam bhaje shrutakalpavallim’ written by Shri Bhaarathi teertha Mahaswamiji of Shringeri ( current Jagadguru of Shree Shaarada peetham) , beautiful song which describes and praises Goddess Shree Shaaradaamba.. It is a very soothing, awesome song..

ಪಲ್ಲವಿ

ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಾಮ್  ಭಜೇ ಶ್ರುತಕಲ್ಪವಲ್ಲಿಮ್ |
ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾಂ ನಿಧಿಮ್ ಕಲಿಕಲ್ಮಷಘ್ನಿಮ್ || ೩ ಸಲ


 

ಇಂದ್ರಾದಿದೇವಾಚ್ಯ ಪಾದಾಂಬುಜಾತಂ |
ಈಶಿತ್ವಮುಖ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಧಾತ್ರಿಮ್ ||


 

ಊಹಾಪತಾತೀತ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಯುಕ್ತ | ೨ ಸಲ

ಮೋಹಾಂಧಕಾರಾಪಹ ಸ್ವಾಭಿದಾನಮ್ |
ಮೋಹಾಂಧಕಾರಾಪಹ ಸ್ವಾಭಿದಾನಮ್ |

ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಾಮ್ ಭಜೇ ಶ್ರುತಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ … ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾಂ ನಿಧಿಮ್ ಕಲಿಕಲ್ಮಷಘ್ನಿಮ್ …… ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಾಮ್ ಭಜೇ ಶ್ರುತಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ |  Instrumental music comes here….


 

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸಂಸೇವಿತಾಂಗ್ರೀಂ |2 ಸಲ

ಶ್ರೀ ಶೃಂಗಗಿರಿ ಅಖ್ಯಾ ಪೂರ್ಯಾಮ್ ವಸಂತಿಮ್ |

ಶ್ರೀ ವಾಗ್ವಿಭೂತ್ಯಾದಿ ದಾನಪ್ರವಿಣಮ್ | 2 ಸಲ

ಶ್ರೀ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಂ | 2 ಸಲ

ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಾಮ್ ಭಜೇ ಶ್ರುತ ಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾಂ ನಿಧಿಮ್  ಕಲಿಕಲ್ಮಷಘ್ನಿಮ್ ||


Do text me if you find any mistakes or typo errors, since it has been written manually using translator..  or you could even provide additional information , if you are aware, about the song…

Cheers! 🙂

Advertisements

2 thoughts on “Shree Shaaradaambam bhaje (ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಾಮ್ ಭಜೇ) lyrics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s