ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು (Happy shivarathri)

||Om Namaha Shivaaya…||

ತ್ರಿದಳಮ್ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಮ್ ತ್ರಿನೇತ್ರಮ್ ಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ
ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಹಾರಂ ಎಕಬಿಲ್ವಮ್ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ || ಶ್ರೀ||

May Lord Shiva bless you all with all good things in life and grant you peace,prosperity, enlightenment, happiness and good health!

Happy Maha Shivaratri to all my dear readers… 🙂

Shankara shashidhara gaja charmaambara ….

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s